Magyarországi Református Egyház
Országos Óvoda Program

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja 2018-ban indult útjára, mely országos szinten 66 óvodát érintett, közülük 46 helyen épült új óvoda. A forrást Magyarország Kormánya biztosította.

A programban korszerű, a mai kor színvonalának megfelelő óvodák épültek. 36 településen teljesen új óvoda épült, és 17 már létező óvoda kapott új épületet. 18 helyszínen már meglévő épület felújítását vagy bővítését és korszerűsítését végeztük el, hogy a gyermekek és a pedagógusok az óvodai nevelést legoptimálisabban szolgáló környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Az Országos Óvoda Programban 2949 új óvodai férőhely és 177 mini bölcsődei férőhely jött létre, így a református óvodai férőhelyek száma a programnak köszönhetően több mint 40 százalékkal emelkedett. A 66 óvodafejlesztéshez kapcsolódóan 450 új munkahelyet teremtettünk, ebből óvodapedagógus munkakörben mintegy 130-244 szakember számára biztosít munkalehetőséget az egyház. A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának megvalósításához Magyarország Kormánya 35 milliárd forint vissza nem terítendő támogatást biztosított.

Új református óvodák országszerte

A Magyarországi Református Egyház mind a négy egyházkerülete érintett volt a fejlesztési programban, melyet az Óvodafejlesztési Projektiroda felügyelt. Ez a szervezeti egység végezte a kivitelezések koordinációját, a program pénzügyi-számviteli felügyeletét, valamint a tanügyigazgatási feladatok összehangolását.

A program tervezésekor a szakemberek demográfiai szempontból, a pénzügyi fenntarthatóság és az időbeli megvalósíthatóság tükrében, valamint a létrejövő intézmények óvodapedagógusi igényének figyelembevételével vizsgálták meg a beérkező fejlesztési igényeket. Az egyes pályázatokról a szakmai és gazdasági elemzések alapján az Egyházkerületi Tanácsok döntöttek.

A fejlesztési programban működtetési szempontból létrejöttek teljesen új intézmények például olyan településeken, ahol korábban nem volt önálló református óvoda ezek egy részében mini bölcsőde is működik. Lehetőségünk adódott új tagintézmények alapítására például azokon a településeken, ahol már volt református általános iskola. Ugyanakkor a program lehetőséget adott meglévő óvoda új telephelyének létrehozására, óvoda fenntartójának változtatására (amikor önkormányzati óvodát vett át az egyház), továbbá meglévő intézmények épületének bővítésére is új férőhelyek létrehozásával.

Az Országos Óvoda Programban megvalósult fejlesztések az alábbiak szerint oszlanak meg az egyházkerületek között: A Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézmény volt érintett a fejlesztésben, ami 2217 érintett óvodai férőhelyet jelent, a Dunántúli Református Egyházkerületben 10 intézményfejlesztés 734 óvodai férőhellyel. A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén 10 intézményfejlesztés valósult meg az EGYMI-vel együtt, amely 580 óvodai férőhelyet érintett. A Tiszántúli Református Egyházkerület területén 23 intézményfejlesztés során 2167 óvodai férőhely volt érintett.

Az Óvodafejlesztési Projektiroda valamennyi fejlesztési helyszínen külön tervezési és kivitelezési, beszerzési eljárást folytattatott le a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével.

Az első lezáruló kivitelezéseknek köszönhetőn az új, illetve korszerűsített óvodákban a tervek szerint 2021 tavaszán indult el a szakmai munka, helyi pedagógiai program és a működést segítő dokumentáció kialakításával, adminisztratív feladatokkal, eszközbeszerzésekkel, a csoportszobák berendezésével, valamint a leendő munkatársak felvételével.

Az első óvodák 2021. szeptemberétől fogadták a gyerekeket. A fejlesztésnek köszönhetően 2022. és 2023. szeptemberétől további új óvodák várják a gyermekeket.

2949

új óvodai férőhely

450

új munkahely

66

beruházás

Szakmai munka és hitélet a református óvodákban

Az óvodák pedagógiai programjában egyformán hangsúlyt kap a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén értékrend. A szakmai működés feltételeit az állami jogszabályok és a Református Pedagógiai Intézet által kidolgozott szakmai iránymutatások határozzák meg. Az óvodák létrehozásakor ezért a fenntartó egyházkerületek szorosan együttműködnek a Református Pedagógiai Intézettel. Mindemellett az egyes óvodáknak lehetőségük volt egyedi nevelési kompetenciákat is meghatározni az óvoda saját nevelési programjában.

A református óvodában a 3-6 éves gyermekek fejlesztése, iskolássá szocializálódásának elősegítése ugyanúgy elvárás és kötelezettség, mint minden más óvodában. Ugyanakkor a nevelést keresztyén szellemiség hatja át. A gyermekek mindennapi életében jelen van a hitük életkoruknak megfelelő gyakorlása a játéktevékenységben, tanulásban, imákban, bibliai történetekben, ünnepekben, jelképekben, kapcsolatokban. Az óvoda összes dolgozója egész személyiségével, magatartásával a református hit és erkölcs szellemiségét közvetíti.