Magyarországi Református Egyház
Országos Óvoda Program

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja 66 óvodát érint, közülük 47 helyszínen épül új óvoda. A 2018-ban indult programra a forrást Magyarország Kormánya biztosítja.

A programban korszerű, a mai kor színvonalának megfelelő óvodák épülnek. 47 településen teljesen új óvoda épül, ezzel növekszik az adott településen az óvodai férőhelyek száma. 19 helyszínen már meglévő épület felújítását, korszerűsítését végezzük, hogy a gyermekek és a pedagógusok az óvodai nevelést legoptimálisabban szolgáló környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Az Országos Óvoda Programban 3211 új óvodai férőhely jön létre, így a református óvodai férőhelyek száma a programnak köszönhetően 42 százalékkal emelkedik. A 66 óvodafejlesztéshez kapcsolódóan 486 új munkahelyet teremtünk, ebből óvodapedagógus munkakörben mintegy 300 szakember számára biztosít munkalehetőséget az egyház. A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának megvalósításához Magyarország Kormánya 30 milliárd forint vissza nem terítendő támogatást biztosított.

Új református óvodák országszerte

A Magyarországi Református Egyház mind a négy egyházkerülete érintett a fejlesztési programban, melyet az Óvodafejlesztési Projektiroda felügyel. Ez a szervezeti egység végzi a kivitelezések koordinációját, a program pénzügyi-számviteli felügyeletét, valamint a tanügyigazgatási feladatok összehangolását.

A program tervezésekor a szakemberek demográfiai szempontból, a pénzügyi fenntarthatóság és az időbeli megvalósíthatóság tükrében, valamint a létrejövő intézmények óvodapedagógusi igényének figyelembevételével vizsgálták meg a beérkező fejlesztési igényeket. Az egyes pályázatokról a szakmai és gazdasági elemzések alapján az Egyházkerületi Tanácsok döntöttek.

A fejlesztési programban működtetési szempontból létrejöhetnek teljesen új intézmények például olyan településeken, ahol korábban nem volt önálló református óvoda ezek egy részében mini bölcsőde is működik majd. Lehetőségünk adódik új tagintézmények alapítására például azokon a településeken, ahol már van református általános iskola. Ugyanakkor a program lehetőséget adott meglévő óvoda új telephelyének létrehozására, óvoda fenntartójának változtatására (amikor önkormányzati óvodát vesz át az egyház), továbbá meglévő intézmények épületének bővítésére is új férőhelyek létrehozásával.

Az Országos Óvoda Programban megvalósuló fejlesztések az alábbiak szerint oszlanak meg az egyházkerületek között: A Dunamellék Református Egyházkerületben 23 intézmény érintett a fejlesztésben, ami 2128 férőhelyet jelent. A Dunántúli Református Egyházkerületben 10 intézményfejlesztés van folyamatban 725 érintett férőhellyel. A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén 10 intézményfejlesztés valósít meg az egyház, amely 680 óvodai férőhelyet érint. A Tiszántúli Református Egyházkerületben 23 intézményfejlesztés 2155 óvodai férőhelyet érint.

Az Óvodafejlesztési Projektiroda valamennyi fejlesztési helyszínen külön tervezési, kivitelezési és beszerzési eljárást folytat le a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével. Az alapkőletételek 2020-ban történnek meg, és a legtöbb esetben még ebben az évben elkezdődik a kivitelezés.

Az új, illetve korszerűsített óvodákban, a tervek szerint 2021 tavaszán indul a szakmai munka, helyi pedagógiai program és a működést segítő dokumentáció kialakításával, adminisztratív feladatokkal, eszközbeszerzésekkel, a csoportszobák berendezésével, valamint a leendő munkatársak felvételével. Az óvodák a tervek szerint 2021 szeptemberétől fogadják majd a gyerekeket.

3211

új óvodai férőhely

486

új munkahely

66

beruházás

Szakmai munka és hitélet a református óvodákban

Az óvodák pedagógiai programjában egyformán hangsúlyt kap a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén értékrend. A szakmai működés feltételeit az állami jogszabályok és a Református Pedagógiai Intézet által kidolgozott szakmai iránymutatások határozzák meg. Az óvodák létrehozásakor ezért a fenntartó egyházkerületek szorosan együttműködnek a Református Pedagógiai Intézettel. Mindemellett az egyes óvodáknak lehetőségük van egyedi nevelési kompetenciákat is meghatározni az óvoda saját nevelési programjában.

A református óvodában a 3-6 éves gyermekek fejlesztése, iskolássá szocializálódásának elősegítése ugyanúgy elvárás és kötelezettség, mint minden más óvodában. Ugyanakkor a nevelést keresztyén szellemiség hatja át. A gyermekek mindennapi életében jelen van a hitük életkoruknak megfelelő gyakorlása a játéktevékenységben, tanulásban, imákban, bibliai történetekben, ünnepekben, jelképekben, kapcsolatokban. Az óvoda összes dolgozója egész személyiségével, magatartásával a református hit és erkölcs szellemiségét közvetíti.