Magyarországi Református Egyház
Országos Óvoda Program

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja 2018-ban indult útjára, mely országos szinten 66 óvodát érint, közülük 49 helyen épül új óvoda. A forrást Magyarország Kormánya biztosítja.

A programban korszerű, a mai kor színvonalának megfelelő óvodák épülnek. 33 településen teljesen új óvoda épül, és 16 már létező óvoda kap új épületet. 17 helyszínen már meglévő épület felújítását, korszerűsítését végezzük, hogy a gyermekek és a pedagógusok az óvodai nevelést legoptimálisabban szolgáló környezetben tölthessék mindennapjaikat.

Az Országos Óvoda Programban 3048 új óvodai férőhely jön létre, így a református óvodai férőhelyek száma a programnak köszönhetően több mint 40 százalékkal emelkedik. A 66 óvodafejlesztéshez kapcsolódóan 354 új munkahelyet teremtünk, ebből óvodapedagógus munkakörben mintegy 150-200 szakember számára biztosít munkalehetőséget az egyház. A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjának megvalósításához Magyarország Kormánya 35 milliárd forint vissza nem terítendő támogatást biztosított.

Új református óvodák országszerte

A Magyarországi Református Egyház mind a négy egyházkerülete érintett a fejlesztési programban, melyet az Óvodafejlesztési Projektiroda felügyel. Ez a szervezeti egység végzi a kivitelezések koordinációját, a program pénzügyi-számviteli felügyeletét, valamint a tanügyigazgatási feladatok összehangolását.

A program tervezésekor a szakemberek demográfiai szempontból, a pénzügyi fenntarthatóság és az időbeli megvalósíthatóság tükrében, valamint a létrejövő intézmények óvodapedagógusi igényének figyelembevételével vizsgálták meg a beérkező fejlesztési igényeket. Az egyes pályázatokról a szakmai és gazdasági elemzések alapján az Egyházkerületi Tanácsok döntöttek.

A fejlesztési programban működtetési szempontból létrejöhetnek teljesen új intézmények például olyan településeken, ahol korábban nem volt önálló református óvoda ezek egy részében mini bölcsőde is működik majd. Lehetőségünk adódik új tagintézmények alapítására például azokon a településeken, ahol már van református általános iskola. Ugyanakkor a program lehetőséget adott meglévő óvoda új telephelyének létrehozására, óvoda fenntartójának változtatására (amikor önkormányzati óvodát vesz át az egyház), továbbá meglévő intézmények épületének bővítésére is új férőhelyek létrehozásával.

Az Országos Óvoda Programban megvalósuló fejlesztések az alábbiak szerint oszlanak meg az egyházkerületek között: A Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézmény érintett a fejlesztésben, ami 2140 érintett férőhelyet jelent. A Dunántúli Református Egyházkerületben 10 intézményfejlesztés van folyamatban 711 érintett férőhellyel. A Tiszáninneni Református Egyházkerület területén 10 intézményfejlesztés valósul meg az EGYMI-vel együtt, amely 590 óvodai férőhelyet érint. A Tiszántúli Református Egyházkerület területén 23 intézményfejlesztés során 2094 óvodai férőhely érintett.

Az Óvodafejlesztési Projektiroda valamennyi fejlesztési helyszínen külön tervezési és kivitelezési, beszerzési eljárást folytat le a helyi igények és sajátosságok figyelembevételével.

Az első lezáruló kivitelezéseknek köszönhetőn az új, illetve korszerűsített óvodákban a tervek szerint 2021 tavaszán indul a szakmai munka, helyi pedagógiai program és a működést segítő dokumentáció kialakításával, adminisztratív feladatokkal, eszközbeszerzésekkel, a csoportszobák berendezésével, valamint a leendő munkatársak felvételével.

Az első óvodák 2021 szeptemberétől fogadták a gyerekeket.

3048

új óvodai férőhely

354

új munkahely

66

beruházás

Szakmai munka és hitélet a református óvodákban

Az óvodák pedagógiai programjában egyformán hangsúlyt kap a magas színvonalú szakmaiság és a keresztyén értékrend. A szakmai működés feltételeit az állami jogszabályok és a Református Pedagógiai Intézet által kidolgozott szakmai iránymutatások határozzák meg. Az óvodák létrehozásakor ezért a fenntartó egyházkerületek szorosan együttműködnek a Református Pedagógiai Intézettel. Mindemellett az egyes óvodáknak lehetőségük van egyedi nevelési kompetenciákat is meghatározni az óvoda saját nevelési programjában.

A református óvodában a 3-6 éves gyermekek fejlesztése, iskolássá szocializálódásának elősegítése ugyanúgy elvárás és kötelezettség, mint minden más óvodában. Ugyanakkor a nevelést keresztyén szellemiség hatja át. A gyermekek mindennapi életében jelen van a hitük életkoruknak megfelelő gyakorlása a játéktevékenységben, tanulásban, imákban, bibliai történetekben, ünnepekben, jelképekben, kapcsolatokban. Az óvoda összes dolgozója egész személyiségével, magatartásával a református hit és erkölcs szellemiségét közvetíti.