Ösztöndíjprogram

Pályázz ösztöndíjra!

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíj-, és Mentorprogram (RÓTÖM) a Magyarországi Református Egyháznál

Kiknek? – Óvodapedagógus végzős hallgatóknak
Mikortól? – 2022. szeptembertől
Hogyan? – Pályázhatsz 2022. október 10-ig az alábbi címen: osztondij@reformatus.hu
Eredményhirdetés: várhatóan 2022. október 14-én

Hallgatói szakasz

1 tanév
(50 ezer Ft/hó ösztöndíj 2023.06.30-ig)

 • 240 órás gyakorlat református óvodában tutori segítséggel

Gyakornoki szakasz

6 hónap
(2023.07.01-től)

 • Gyakornoki idő református óvodában mentori segítséggel

Törlesztő szakasz

1 év
(2024.01.01-től)

 • Munkaviszonyban református óvodában

Ösztöndíjas helyként
megjelölhető óvodák listája 2022

Választható gyakorlati helyszínek tutorálással, ezek helyett lehet más református óvodát is keresni

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, Balatonfüred2 fő
Fészek Református Óvoda, Debrecen2 fő
Szivárvány Református Óvoda, Berettyóújfalu 2 fő
Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda, Szentendre2 fő
Gyökössy Endre Református Óvoda és Bölcsőde, Budapest2 fő
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda Kisharang Óvoda Tagintézménye, Kisújszállás 1 fő
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Csillagfürt Református Óvoda, Békés2 fő
Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda, Érdliget2 fő
Életfácska Református Óvoda, Gárdony1 fő
Szóládi Magvető Református Óvoda, Szólád1 fő
Nagyvarsányi Református Általános Iskola és Óvoda, Nagyvarsány2 fő
Szőlőfürt Református Óvoda, Erdőkertes2 fő
Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Bethlen Gábor Óvoda, Törökszentmiklós2 fő

Óvodapedagógusi munkaviszony létesítésének választható helyszínei
gyakornokként, ezek helyett lehet más református óvodát is keresni

Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, Balatonfüred2 fő
Szentendrei Református Óvoda és Gyógypedagógiai Óvoda, Szentendre2 fő
Gyökössy Endre Református Óvoda és Bölcsőde, Budapest2 fő
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda Kisharang Óvoda Tagintézménye, Kisújszállás1 fő
Ég-Ígérő Érdligeti Református Óvoda, Érdliget1 fő
Életfácska Református Óvoda, Gárdony1 fő
Áldás Református Óvoda, Kunszentmiklós1 fő
Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ Bethlen Gábor Óvoda, Törökszentmiklós1 fő

Bírálati szempontsor

A pályázati határidőt követően a Református Óvodafejlesztési Projektiroda elvégzi a pályázatok technikai ellenőrzését. A technikai ellenőrzés során jelentkező esetleges hiánypótlások után a megvizsgált, és a Szabályzatban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelő igényt – a jelölés megtétele érdekében – haladéktalanul megküldi a jelölő támogató nyilatkozatot adó református óvodát fenntartó egyházközség/egyéb egyházi szerv vezetőjének. A megkeresett református köznevelési intézmény fenntartó elnöke a részére megküldött igény kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül elbírálja, és döntéséről írásban haladéktalanul tájékoztatja a Református Óvodafejlesztési Projektirodát, amelyben a pályázó ösztöndíjast jelöli/nem jelöli saját református óvodájába, mint az RÓTÖM kedvezményezettjét. A visszaérkezett jelölések alapján, a RÓTÖM szabályzatában meghatározottak szerint a Református Óvodafejlesztési Projektiroda rangsorolja az ösztöndíjra érkezett pályázatokat (pályázókat).

1. Formai ellenőrzés, amely során a pályázatot befogadjuk:

Ennek eredménye lehet:

 • beadott és megfelelt
 • beadott és nem megfelelt, elutasítandó
 • beadott és hiánypótlandó (egyszeri hiánypótlási lehetőséggel).

A hiánypótlási határidőt követően (10 nap) haladéktalanul újabb formai ellenőrzés következik, melynek eredménye az alábbi lehet:

 • hiánypótolt és megfelelt
 • hiánypótolt és nem megfelelt, elutasítandó.
 • nem hiánypótolt, elutasítandó.

Kötelezően/opcionálisan csatolandó mellékletek az Igénylőlaphoz:

 • A felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyról szóló intézmény által kiállított igazolás (hiánypótolható);
 • Az előző félévi tanulmányi átlagról szóló igazolás (Neptun rendszerből letöltött elegendő, hiánypótolható);
 • Maximum 2 oldalas motivációs levél, hogy összefüggő gyakorlatát és gyakornoki idejét miért és melyik református intézmény(ek)ben tervezi, összhangban az Igénylőlap IV. és V. pontjával (nem hiánypótolható);
 • Óvodavezetői szándéknyilatkozat a tutorálásra, ha gyakorlati helye(ke)t nem a közzétett listáról választott (nem hiánypótolható);
 • Nyilatkozat, hogy az igénylő hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez (hiánypótolható);
 • Intézményvezetői szándéknyilatkozat vagy lelkipásztori ajánlás: annak a református óvodavezetőnek/ református óvoda fenntartónak a befogadó-nyilatkozata, ahol a pályázó a jövőben tervezetten munkaviszonyt létesít (opcionális).

2. Földrajzi párosítás:

a.) Amennyiben a pályázó által (ki)választott gyakorlati helyszínre és/vagy gyakornokság helyszínére nincs más jelentkező, úgy további bírálat nem történik, megkezdődik a jelölési folyamat.

b.) Amennyiben a (ki)választott gyakorlati helyszínre és/vagy gyakornokság helyszínére több pályázó is pályázatot nyújtott be, úgy megkezdődik a szakmai bírálat a javaslattételre és a jelölésre, az alábbi szempontok szerint:

Szakmai bírálati szempontsor:

 1. Tanulmányi eredmény;
 2. A kiválasztott gyakorlati helyszín és a jövőbeni befogadó intézmény/munkahely egyezősége;
 3. A pályázó református felsőoktatási intézmény hallgatója;
 4. Intézményvezetői befogadó szándék-nyilatkozattal/fenntartói ajánlással rendelkezik;
 5. Gyermekek között végzett közösségi (önkéntes) szolgálat (forrása: motivációs levél).

Eredménye:

A pályázó szakmai ajánlást kap a Református Óvodafejlesztési Projektirodától egy konkrét gyakorlati helyszín, és egy konkrét gyakornoki helyszín megjelölésével. Ezt követően az utóbbi fenntartójától a Projektiroda bekéri a Jelölő támogató nyilatkozatot.

A döntést az ösztöndíj odaítéléséről az MRE Elnöksége a 2022/23-es tanévre várhatóan október 7-ig hozza meg.

Letölthető dokumentumok

Igénylőlap

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjhoz

Jelölő nyilatkozat

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjhoz

Hozzájáruló nyilatkozat

1. számú melléklet

Szándéknyilatkozat / Ajánlás

2. számú melléklet

Óvodavezetői szándéknyilatkozat tutorálásra

3. számú melléklet

Az Ösztöndíjas számára kijelölt helyszín(ek)

1. számú melléklet (szerződéshez)

Letölthető dokumentumok megtekintésre

Tanulmányi szerződés tervezet

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjszerződés

Felsőoktatási óvodai gyakorlatot segítő tutor óvodapedagógus feladatai

Református Óvodapedagógus Tanulmányi Ösztöndíjszerződés