Ünnepélyes keretek között tették le a kunszentmiklósi Áldás Református Óvoda alapkövét

A szülők jogának és felelősségének nevezte a gyermeknevelést a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke Kunszentmiklóson, az Áldás Református Óvoda alapkőletételi ünnepségen.

A szülők joga és felelőssége a gyermekek nevelése, ahogyan nagyon helyesen ezt a magyar törvényhozás kimondta, és ha azt el akarják venni a szülőktől, „akkor az a világ nagyon rossz irányba indult el” – mondta Balog Zoltán püspök. Közölte: az alapkőletétel helyszíne szimbolikus, nem üres, bontás előzte meg. Jó lenne, ha megtanulná mindenki: nincs olyan, hogy senki földje, a gyermek lelke soha nem senki földje. „Ha mi nem építjük oda azokat az épületeket, amelyek valóban tartósak és jövőt adnak a gyermekeknek, akkor majd más épít oda, és amikor más épít oda, akkor először bontani kell, és utána lehet építeni” – fogalmazott. Balog Zoltán Márk evangéliumából idézett, miszerint amikor Jézus és tanítványai Jeruzsálembe mentek, a főpapok, az írástudók és a vének azt kérdezték Jézustól: „milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél?”. Balog Zoltán azt mondta, a gyermek Isten ajándéka, így kell tekinteni rá, ez kötelezi a szülőt, az iskolát, az államot, az egyházat, és „akkor nem lesz illetéktelen beavatkozás, mert ez a legnagyobb védelem”. Úgy kell nevelni, hogy „az életnek legyen értelme tíz, húsz, harminc meg száz év múlva is” – emelte ki. A szeretet hatalma, amely kötelez, hogy a gyermekekhez „vigyük” azt a jó üzenetet, amely az ő életüket gazdaggá, biztonságossá és kiteljesedetté teheti. Nincs olyan gyermek, aki véletlenül született volna erre a világra, ezzel a felelősséggel kell hozzájuk viszonyulni, őket nevelni és szeretni – hangsúlyozta a püspök.

A szülőkhöz a gyermekek életén és szívén keresztül vezet az út – fűzte hozzá. Akkor lesz jövője nem csak Kunszentmiklósnak, de Magyarországnak, a magyar nemzetnek, a református egyháznak, ha azt az életet éljük, amelyet Istentől ajándékba kaptuk – zárta szavait a püspök.

Salacz László fideszes országgyűlési képviselő elismerését fejezte ki az óvodaépítés miatt. Mint mondta: a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programja nem volt előzmény nélküli, ezt megalapozta a református egyház évszázados tanítása és szolgálata. Az egyházak szerepét a mai világban kiemelkedően fontosnak nevezte, mert szilárd erkölcsi alapot teremt valamennyi generáció számára.

Kétirányú társadalmi folyamat figyelhető meg a vallásosságban a 21. században – mondta. Egyrészt a közösségi vallásgyakorlás visszaszorulása, ezzel párhuzamosan az individuális vallásgyakorlás erősödése. Az ateizmus terjedése, ugyanakkor az egyházba vetett bizalom erősödése és a vallásosság elfogadása. Üdvözölte, hogy az egyházi óvodák, iskolák és az oda járó gyerekek száma is jelentősen nő az utóbbi évtizedben.

Magyarországot meg kell tartani kereszténynek és nemzetinek, ez a közös feladat, ennek egyik lépcsője Kunszentmiklóson az Áldás Református Óvoda létrehozása – mondta.

Pintér Gyula, a Kunszentmártoni Református Egyházközség lelkésze a beruházásról elmondta: jó megtapasztalni, hogy indulhat az élet áldással, egy „csodával”. Isten legnagyobb ajándékai között vannak a gyermekek – fogalmazott, majd úgy folytatta: ezt az ajándékot az fogadja el valóban jutalomként, aki először is hálás tud lenni a gyermekekért, mert nem az önzés hajtja, aki nem magának él, hanem látja a jövendőt a gyermekében.
Az eseményen Bán Béla esperes mondott imát.

A megszólalók mellett Pintér Gyula, a Kunszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze, Németh Miklós, a kivitelező Modinvest Kft. ügyvezetője és ifj. Szőke Imre gondnok időkapszulát helyezett el, majd Balog Zoltán püspök és Pintér Gyula, a Kunszentmiklósi Református Egyházközség lelkésze letették az óvoda alapkövét.

A Kunszentmiklósi Református Egyházközség által alapított, 3 csoportos, új, modern óvodában 75 új férőhely létesül. A beruházás várhatóan 2022 április végére készül el, az Áldás Református Óvoda a 2022-23-as nevelési évben kezdi meg munkáját.

A Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programján belül megvalósuló esemény a program országos nyitó alapkőletétele is egyben, amellyel 3048 új óvodai férőhely és 354 új munkahely jön létre országszerte. A fejlesztés a kormány 35 milliárd forintos támogatásából valósul meg. A kunszentmiklósi 678 millió forintos összköltségű építkezés forrását a Bethlen Gábor Alapkezelő közreműködésével a magyar kormány vissza nem térítendő támogatással biztosította.
Az új óvodaalapítás révén – a már működő Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolával – Kunszentmiklóson már 3 éves kortól lehetőség lesz arra, hogy a gyermekek az intézményesített nevelés csaknem teljes palettáján református szellemiségben részesüljenek.
Az óvodaprogramban korszerű, a mai kor színvonalának megfelelő óvodák épülnek. Országosan 33 településen teljesen új óvoda épül, 16 helyszínen pedig már létező óvoda kap új épületet; 17 helyszínen már meglévő intézmény felújítását, korszerűsítését végzik el.
A Dunamelléki Református Egyházkerületben 23 intézményt érint a fejlesztés, amiből 15 új építésű beruházás. A fejlesztés 2140 férőhelyet érint az egyházkerületben, amiből 1246 új óvodai férőhely. A programnak köszönhetően 2021 szeptemberben Tabajdon már az új óvoda épületében, bővített kapacitással folytatódik az óvodai ellátás, továbbá Szentendrén az épület bővítése hamarosan lezárul, így ott 2 kislétszámú óvodai csoportban kezdik meg sajátos nevelési igényű gyermekek részlegesen integrált óvodai ellátását. Ezen felül Lovasberényben és egy budapesti helyszínen is a befejezéshez közeledik már a beruházás.